Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING tot het bijwonen van de jaarlijkse

                                               ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 9 mei 2017

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: “Het Nootgebouw”

Cuperstraat 5, Bemmel

A g e n d a

1.            Opening

2.            Mededelingen

3.            Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2016

4.            Bestuur / Senaat

- Kandidaten voor een bestuursfunctie c.q. senaatslidmaatschap kunnen zich tot aan het begin van de ledenvergadering melden dan wel worden voorgedragen bij de voorzitter

5.            Jaarverslag secretaris

6.            Jaarverslag penningmeester

7.            Bevindingen kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie

8.            Begroting seizoen 2017/2018

9.            Plannen voor het komende seizoen

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

Jos Smeltink-Peek

secretaris

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.